تفسیر آزمایش بیلی روبین | BILIRUBIN | Bili(T & D )

تفسیر آزمایش بیلی روبین | BILIRUBIN

تفسیر آزمایش بیلی روبین | BILIRUBIN | Bili(T & D )

مقادیر طبیعی خون ( بزرگسال / سالمند / کودک ) در آزمایش بیلی روبین

 • بیلی روبین کل: 0.3-1.0 mg/dL یا 5.1-17μmol/L (واحد SI)
 • بیلی روبین غیر مستقیم: 0.2-0.8 mg/dL یا 3.4-12.0 μmol/L (واحد SI)
 • بیلی روبین مستقیم: 0.1-0.3 mg/dL یا 1.7-5.1μmol/L (واحد SI)
 • بیلی روبین تام نوزاد: 1.0-12.0 میلی گرم در دسی لیتر یا 17.1-205 میکرومول در لیتر (واحد SI)

مقادیر طبیعی ادرار در آزمایش بیلی روبین

 • 0-0.02 میلی گرم در دسی لیتر

مقادیر بحرانی در آزمایش بیلی روبین

 • بزرگسالان: > 12 میلی گرم در دسی لیتر
 • نوزاد:> 15 میلی گرم در دسی لیتر (برای جلوگیری از کرنیکتروس به درمان فوری نیاز است)

کاربرد آزمایش بیلی روبین

 

این آزمایش برای ارزیابی عملکرد کبد استفاده می شود. این بخشی از ارزیابی بیماران بزرگسال مبتلا به کم خونی های همولیتیک و نوزادان مبتلا به یرقان است .

توضیح آزمایش بیلی روبین

صفرا که در کبد تشکیل می شود دارای ترکیبات زیادی از جمله نمک های صفراوی، فسفولیپیدها، کلسترول، بی کربنات، آب و بیلی روبین است. متابولیسم بیلی روبین با تجزیه سلول های خونی رنگ قرمز (RBCs) در سیستم رتیکولواندوتلیال (بیشتر طحال) شروع می شود. هموگلوبین از گلبول های قرمز آزاد شده است و به مولکول های هم و گلوبین تجزیه می شود سپس هِم کاتابولیز می شود بیلیوردین را تشکیل می دهد که به بیلی روبین تبدیل می شود. شکل بیلی روبین او بیلی روبین غیرمستقیم (غیر مستقیم) نامیده می شود.

در کبد، بیلی روبین غیر مستقیم با یک مولکول گلوکورونید کونژوگه می شود و در نتیجه بیلی روبین کونژوگه (مستقیم) ایجاد می شود. سپس بیلی روبین کونژوگه از سلول های کبد و به کانال های داخل کبدی دفع می شود که در نهایت به مجاری کبدی، مجرای صفراوی مشترک و روده منتهی می شود.

یرقان تغییر رنگ بافت های بدن است که به دلیل سطوح بالای غیر طبیعی بیلی روبین خون ایجاد می شود. تغییر رنگ زرد او زمانی تشخیص داده می شود که کل بیلی روبین سرم از 2.5 میلی گرم در دسی لیتر بیشتر شود. زردی ناشی از نقص در متابولیسم طبیعی یا دفع بیلی روبین است. نقص او می تواند در هر مرحله از کاتابولیسم هم رخ دهد.

زردی فیزیولوژیک نوزاد در صورتی رخ می دهد که کبد نوزاد نابالغ باشد و آنزیم های کنژوگه کننده کافی نداشته باشد. نتیجه آن سطح بالای بیلی روبین غیر کونژوگه در خون است که می تواند از سد خونی مغزی عبور کرده و در سلول های مغزی نوزاد رسوب کند و باعث انسفالوپاتی (کرنیکتروس) شود. در نوزادان، اگر سطح بیلی روبین بیش از 15 میلی گرم در دسی لیتر باشد، برای جلوگیری از عقب ماندگی ذهنی، درمان فوری لازم است که ممکن است شامل تعویض خون باشد. سطوح بالای بیلی روبین در نوزاد تازه متولد شده با نور درمانی درمان می شود.

اگر پس از افزودن گلوکورونید، نقص در متابولیسم بیلی روبین رخ دهد، هیپر بیلی روبینمی کونژوگه (مستقیم) ایجاد می شود. انسداد مجرای صفراوی توسط سنگ کیسه صفرا نمونه کلاسیک دفع بیلی روبین انسدادی است که باعث هیپربیلی روبینمی مستقیم می شود.

هنگامی که زردی از نظر بالینی یا شیمیایی تشخیص داده شد، مهم است (برای درمان) تشخیص داده شود که آیا عمدتاً ناشی از بیلی روبین غیرمستقیم (غیر کونژوگه) یا مستقیم (کونژوگه) است. این به نوبه خود به تشخیص علت نقص کمک می کند. به طور کلی، زردی ناشی از اختلال عملکرد سلول های کبدی (به عنوان مثال، هپاتیت) منجر به افزایش سطح بیلی روبین غیر مستقیم می شود.

این اختلال معمولاً با جراحی قابل ترمیم نیست. از سوی دیگر، زردی ناشی از اختلال عملکرد خارج کبدی (به عنوان مثال، سنگ کیسه صفرا، تومور مسدود کننده مجاری صفراوی) منجر به افزایش سطوح می شود.

بیلی روبین مستقیم؛ این نوع زردی معمولاً با جراحی باز یا جراحی آندوسکوپی قابل رفع است.

سطح بیلی روبین کل سرم مجموع بیلی روبین کونژوگه (مستقیم) و غیر کونژوگه (غیر مستقیم) است. وقتی از آزمایشگاه درخواست "تجزیه یا تمایز" بیلی روبین کل به بخش های مستقیم و غیرمستقیم آن می شود، این ها جدا می شوند. به طور معمول بیلی روبین غیر مستقیم (غیر کونژوگه) 70 تا 85 درصد بیلی روبین کل را تشکیل می دهد. در بیماران مبتلا به زردی، زمانی که بیش از 50 درصد بیلی روبین مستقیم (کونژوگه) باشد، هیپربیلی روبینمی مستقیم ناشی از سنگ کیسه صفرا، تومور، التهاب، زخم یا انسداد مجاری خارج کبدی در نظر گرفته می شود. هیپربیلی روبینمی غیرمستقیم زمانی تشخیص داده می شود که کمتر از 15 تا 20 درصد کل بیلی روبین بیلی روبین مستقیم باشد. بیماری هایی که به طور معمول باعث این شکل از زردی می شوند عبارتند از همولیز تسریع شده گلبول های قرمز (RBC) و هپاتیت. درمان دارویی نیز می تواند باعث این نوع زردی شود. بیلی روبین دلتا شکلی از بیلی روبین است که به صورت کووالانسی به آلبومین متصل می شود. نیمه عمر طولانی تری نسبت به سایر بیلی روبین ها دارد. بنابراین در طول مراحل نقاهت اختلالات کبدی که بیلی روبین کونژوگه معمولاً به حالت عادی بازگشته است، افزایش می یابد. می توان آن را با محاسبه زیر بدست آورد:

دلتا بیلی روبین = بیلی روبین کل - (بیلی روبین مستقیم + بیلی روبین غیر مستقیم)

هنگامی که نقص در متابولیسم بیلی روبین پس از کونژوگاسیون رخ می دهد، سطوح بیلی روبین مستقیم (کنژوگه) افزایش می یابد. برخلاف بیلی روبین غیر کونژوگه، بیلی روبین مستقیم محلول در آب است و می تواند از طریق ادرار دفع شود. بنابراین بیلی روبین در ادرار نشان می دهد که بیماری بر متابولیسم بیلی روبین پس از کونژوگاسیون یا نقص در دفع تأثیر می گذارد (مثلاً سنگ کیسه صفرا). در اینجا ممکن است مقدار کمی بیلی روبین در ادرار باشد. آزمایش بیلی روبین در ادرار بخشی از آنالیز معمول ادرار (U/A) است.

عوامل مداخله گر در آزمایش بیلی روبین

همولیز خون و لیپمی می تواند نتایج اشتباهی ایجاد کند

 • داروهایی که ممکن است باعث افزایش سطح بیلی روبین تام خون شوند عبارتند از: آلوپورینول، استروئیدهای آنابولیک، آنتی بیوتیک ها، ضد مالاریا، اسید اسکوربیک، آزاتیوپرین، کلرپروپامید (دیابینیز)، کولینرژیک ها، کدئین ها، دکستران، اپی نفرین (آدرنالین)، مپریدین، متوترکسات، متیل دوپا، مهارکننده های مونوآمین اکسیداز، مورفین، اسید نیکوتینیک (دوزهای زیاد)، داروهای ضد بارداری خوراکی، فنوتیازین ها، کینیدین، ری فامپین، سالیسیلات ها، استروئیدها، سولفونامیدها، ویتامین آئوفیل.
 • داروهایی که ممکن است باعث افزایش سطح بیلی روبین ادرار شوند عبارتند از: آلوپورینول، آنتی بیوتیک ها، باربیتورات ها، کلرپرومازین، دیورتیک ها، داروهای ضد بارداری خوراکی، فنازوپیریدین (پیریدیوم)، استروئیدها و سولفونا مید.
 • باربیتورات ها، کافئین، پنی سیلین و سالیسیلات ها (دوز بالا) داروهایی هستند که ممکن است موجب سطوح خونی پایین بیلی روبین توتال شوند.
 • داروهایی که می توانند باعث نتایج منفی کاذب در سطح ادرار شوند عبارتند از اسید اسکوربیک (ویتامین C) و ایندو متاسین (ایندوسین).
 • داروهایی که می توانند نتایج مثبت کاذب در سطح ادرار ایجاد کنند عبارتند از: داروهای شبه پیریدیوم و اورو کروم. این داروها می توانند ادرار را زرد یا نارنجی رنگ کنند و آزمایشات آنالیز رنگ را فویل کنند. بیلی روبین در ادرار ثابت نیست، به ویژه هنگامی که در معرض نور قرار می گیرد.

روش و مراقبت از بیمار در آزمایش بیلی روبین

آزمایش خون بیلی روبین

 • برای این آزمایش از خون وریدی استفاده میکنیم.
 • روزه: با آزمایشگاه چک کنید.
 • لوله خونی که معمولاً استفاده می شود: قرمز
 • برای جمع آوری خون نوزادان از پاشنه پا استفاده کنید.
 • جلوگیری از همولیز خون در طول فلبوتومی.
 • لوله را تکان ندهید، زیرا ممکن است نتایج آزمایش نادرست رخ دهد.
 • نمونه خون را از نور شدید محافظت کنید. قرار گرفتن طولانی مدت (بیش از 1 ساعت) در معرض نور خورشید یا نور مصنوعی می تواند محتوای بیلی روبین را کاهش دهد.

آزمایش ادرار بیلی روبین

 • توجه داشته باشید که این آزمایش ادرار نقطه ای است.
 • برای آزمایش سریع و ساده حداقل 10 میلی لیتر ادرار جمع آوری کنید.
 • از نوارهای معرف (مثلاً Multistix) یا قرص (مثلاً Icotest) برای آزمایش سریع و ساده استفاده کنید.

آزمایش ادرار بیلی روبین با نوارهای معرف

 • توجه داشته باشید که این یک نوار پلاستیکی IRM با هفت ناحیه مجزا برای آزمایش pH، پروتئین، گلوکز، کتون ها، بیلی روبین، خون و اوروبیلینوژن را بصورت کیفی اندازه گیری می کند.
 • برای آزمایش بیلی روبین، یک نمونه ادرار تازه تهیه کنید و در اسرع وقت آن را بررسی کنید.
 • برای جلوگیری از حل شدن سایر معرفها، نوار ادرار را در ادرار کاملاً مخلوط شده غوطه ور کنید و سریع بیرون بیاورید.
 • روی لبه ظرف ادرار ضربه بزنید تا ادرار اضافی خارج شود.
 • نوار را به صورت افقی نگه دارید و آن را با نمودار رنگ روی برچسب بطری در بازه زمانی مشخص شده مقایسه کنید.

آزمایش ادرار بیلی روبین با قرص Icotest

 • 5 قطره ادرار را روی صفحه مخصوص آزمایش بریزید.
 • 2 قطره آب اضافه کنید. اگر صفحه در بازه زمانی تعیین شده آبی یا بنفش شود، آزمایش بیلی روبین مثبت است.
 • توجه داشته باشید که این تست حساس تر از نوارهای معرف برای تشخیص بیلی روبین در نظر گرفته می شود.

نتایج آزمایش و اهمیت بالینی در آزمایش بیلی روبین

افزایش سطح خونی بیلی روبین کنژوگه (مستقیم) در آزمایش بیلی روبین

 • سنگ کیسه صفرا
 • انسداد مجرای خارج کبدی (تومور، التهاب، سنگ کیسه صفرا، زخم، ضربه جراحی): این بیماری ها باعث انسداد مجاری صفراوی می شوند. صفرا حاوی بیلی روبین نمی تواند دفع شود. سطح خون بالا می رود.
 • متاستاز وسیع کبد: مجاری داخل کبدی یا مجاری کبدی به دلیل تومور مسدود می شوند و صفرا حاوی بیلی روبین نمی تواند دفع شود. سطح خون بالا می رود.
 • کلستاز ناشی از داروها: برخی از داروها دفع صفرا را از سلولهای کبدی به داخل مجرای صفراوی مهار می کنند. صفرا حاوی بیلی روبین نمی تواند دفع شود. سطح خون بالا می رود.
 • سندرم دوبین جانسون
 • سندرم روتور: نقص مادرزادی در مقدار آنزیم، متابولیسم و دفع بیلی روبین را مهار می کند. سطح خون بالا می رود.

افزایش سطح خونی بیلی روبین غیر کونژوگه (غیر مستقیم) در آزمایش بیلی روبین

 • اریتروبلاستوز جنینی
 • واکنش انتقال خون
 • کم خونی داسی شکل
 • زردی همولیتیک
 • کم خونی همولیتیک
 • کم خونی خطرناک
 • انتقال خون با حجم زیاد
 • رفع هماتوم بزرگ: تخریب RBC رخ می دهد. مقادیر زیادی هم برای کاتابولیسم کلسیم در بیلی روبین موجود است. مقدار آن بیش از توانایی کبد برای ترکیب بیلی روبین است. سطح بیلی روبین غیر مستقیم (غیر کونژوگه) افزایش می یابد.
 • هپاتیت
 • سیروز
 • سپسیس
 • هیپربیلی روبینمی نوزادان: کبد بیمار، آسیب دیده یا نابالغ نمی تواند بیلی روبین ارائه شده به خود را به هم متصل کند. سطح بیلی روبین غیر مستقیم (غیر کونژوگه) افزایش می یابد.
 • سندرم کریگلر نجار
 • سندرم گیلبرت: نقص مادرزادی آنزیم، کونژوگاسیون بیلی روبین را مختل می کند. سطح بیلی روبین غیرمستقیم (غیر کنژوگه) افزایش می یابد.

افزایش سطح بیلی روبین ادرار در آزمایش بیلی روبین

 • سنگ کیسه صفرا
 • انسداد مجرای خارج کبدی (تومور، التهاب، سنگ کیسه صفرا، اسکار، ترومای جراحی)
 • متاستاز وسیع کبدی
 • کلستاز ناشی از داروها
 • سندرم دوبین جانسون
 • سندرم روتور: نقص در متابولیسم و دفع بیلی روبین، همانطور که قبلاً گفته شد، دفع روده ای بیلی روبین را مهار می کند. بیماری های ذکر شده در بالا با روبینمی هایپربیلی مستقیم (کونژوگه) همراه است. بیلی روبین کونژوگه محلول در آب است و در قسمت کوچکی از ادرار دفع می شود.

تست های مرتبط با آزمایش بیلی روبین

 • آنزیم های کبدی مانند آلکالین فسفاتاز (ALP)
 • لاکتیک دهیدروژناز (LDH)
 • آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)
 • آلانین آمینوترانسفراز (ALT)
 • 5ʹ-نوکلئوتیداز
 • شمارش کامل سلول های خونی
 • هاپتوگلوبین
 • سایر آزمایشات خون

درباره ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان رسالت(رویال تهران) با مساحت 500 متری در جنب پل سید خندان تهران آماده ارائه خدمات به شما عزیزان  (شرکت های دولتی و خصوصی و سازمان ها و موسسات )می باشد. ضمنا آزمایشگاه بیمارستان رسالت پذیرای کلیه بیمه های تکمیلی می باشد.

 

تماس

آدرس : تهران - ضلع شرقی پل سید خندان، اول 45 متری رسالت، نبش ابوذر غفاری

تلفن : 02122862018  _ 02122852658
تلفن پشتیبانی شبانه روزی : 09198042925
فکس : 02122897319

 

 

نقشه آزمایشگاه

منوی اصلی