آزمایش اندازه‌گیری Colprotectin مدفوع

آزمایش اندازه‌گیری Colprotectin مدفوع

بیماري التهابی روده (IBD bowel Inflammatory ;disease) یک بیماري ناشی از عملکرد نامناسب سیستم ایمنی در برابر باکتريهاي روده است و عمدتاً در سنین جوانی (بین 15 تا 30 سالگی) ایجاد شده و به دو صورت بیماري کرون و کولیت اولسرو تقسیم‌بندي میشود. تظاهرات بالینی ویژه‌اي براي IBD وجود ندارد و هیچ علائم r قابل تشخیص نیز براي آن مطرح نمیباشد .

در بیماران مبتلا به درد شکمی و اسهال مزمن یا عودکننده، شک به IBD مطرح میگردد و براي تشخیص آن از کولونوسکوپی و بیوپسی استفاده میگردد. باوجوداین، انتخاب بیماران براي اندوسکوپی فقط بر اساس علائم بالینی قابل اعتماد نیست و بسیاري از بیماران مشکوك به IBD یافته‌هاي اندوسکوپی منفی دارند . بنابراین، نیاز به یک روش آسان، غیرتهاجمی و ارزان براي ارزیابی بیماران و تشخیص افتراقی بیماري از بیماريهاي غیرالتهابی همانند سندرم روده تحریکپذیر( Irritable bowel syndrome; IBS )  احساس میشود.

طی دهه اخیر، چندین محصول لوکوسیتی که در مدفوع ترشح میشوند به عنوان مارکرهایی از التهاب روده مطرح شده‌اند. از میان این پروتئین‌ها، کالپروتکتین(Calprotectin) و لاکتوفرین به عنوان بهترین پارامترها معرفی شده‌اند. این پروتئین عمدتاً در مونوسیتها و نوتروفیلها وجود دارد و به میزان کم در سلولهاي اندوتلیال و اپیدرمال نیز بیان میشود . به دنبال فعال شدن نوتروفیلها یا اتصال مونوسیتها به اندوتلیال، کالپروتکتین آزاد میشود و میزان آن در سرم یا مایعات بدن یک شاخص مهم التهاب است . غلظت‌هاي افزایش یافته Calprotectin را میتوان در پلاسما، مایع مغزي-نخاعی، مایع سینوویوم، ادرار و یا مدفوع در شرایط التهابی و یا بدخیمی اندازه‌گیري کرد. افزایش سطح Calprotectin  مدفوع در IBD میتواند با افزایش بازسازي لوکوسیتها در جدار روده و افزایش مهاجرت نوتروفیلها به لومن روده توجیه گردد. بنابراین میزان Calprotectin  مدفوع با مهاجرت نوتروفیلها به جدار روده در شرایط التهابی حاد متناسب است .

مطالعات نشان داده‌اند که Calprotectin میتواند IBD را از بیماريهاي غیر IBD مانند IBS افتراق دهد . همچنین همبستگی میان میزان Calprotectin مدفوع با شدت التهاب مخاطی و اندکس اندوسکوپیک شدت بیماري کرون نشان داده شده است. درحالیکه اندکس اندوسکوپیک شدت بیماري کرون روشی طاقت‌فرسا و زمانبر است. ارزیابی بیماران و درجه‌بندي خطر در آنها با استفاده از یک تست ارزان و غیرتهاجمی بسیار مطلوب است. یک مار کر ایده‌آل باید حساس باشد و بنابراین به صورت قابل اعتمادي التهاب روده را تشخیص دهد و نیز به میزان کافی اختصاصیت داشته باشد که از بررسیهاي اضافه غیرضروري پرهیز شود. در حال حاضر، حساس‌ترین و اختصاصی‌ترین روش براي تشخیص این بیماري، کولونوسکوپی و بیوپسی است که روش تهاجمی، وقت‌گیر و پرهزینه بوده و در بسیاري از بیماران ناراحت‌کننده است. بنابراین نیاز براي یک متد آسان، غیرتهاجمی و ارزان براي ارزیابی بیماران و تشخیص افتراقی بیماري از بیماريهاي غیرالتهابی احساس میشود.

درباره ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان رسالت(رویال تهران) با مساحت 500 متری در جنب پل سید خندان تهران آماده ارائه خدمات به شما عزیزان  (شرکت های دولتی و خصوصی و سازمان ها و موسسات )می باشد. ضمنا آزمایشگاه بیمارستان رسالت پذیرای کلیه بیمه های تکمیلی می باشد.

 

تماس

آدرس : تهران - ضلع شرقی پل سید خندان، اول 45 متری رسالت، نبش ابوذر غفاری

تلفن : 02122862018  _ 02122852658
تلفن پشتیبانی شبانه روزی : 09198042925
فکس : 02122897319

 

 

نقشه آزمایشگاه

منوی اصلی