شاخصه های بخش انعقاد آزمایشگاه بیمارستان رسالت تهران


    استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو(ISO 9001+10002)
    استفاده از آخرین تکنولوژی تمام اتوماتیک روز دنیا در انجام آزمایش های انعقادی
    انجام طیف وسیعی از آزمایش ها به طوری که اکثر آزمایش های روتین و اختصاصی در حیطه انعقاد قابل انجام بوده و این مورد در بخش خصوصی کم نظیر است
    بکارگیری کنترل کیفی داخلی و در برخی موارد خارجی برای اطمینان از دقت و صحت انجام آزمایش ها
    انجام آزمایش های معمول به طور روزانه و آزمایش های تخصصی حداقل دو بار در هفته (در موارد اورژانس در عرض 2 الی 3 ساعت)
    استفاده از کارکنان و مشاورین مجرب در این زمینه
    راه اندازی و انجام برخی از آزمایش ها  از جمله HIT برای اولین بار در کشور


چاپ   ایمیل