نمایش موارد بر اساس برچسب: آزمایشگاه مدرن در تهران

دوشنبه, 09 بهمن 1396 11:07

انواع مختلف PCR در آزمایشگاه

انواع مختلف PCR
در کارهای تشخیصی در آزمایشگاههای بالینی از روش‌های مختلف PCR استفاده می‌گردد که این روش عبارتند از:

منتشرشده در مقالات
دوشنبه, 14 فروردين 1396 09:51

بیمار با تب حاد توأم با درد اطراف ناف

دكتر فرامرز قنبري- دكتر فيروز قنبري
سابقه بیمار:
 مرد 25 ساله‌ای با درد شدید شکمی به بخش اورژانس مراجعه نمود.

منتشرشده در مقالات