نمایش موارد بر اساس برچسب: آزمایشگاه طرف قرارداد با بیمه پارسیان

دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396 09:31

سلسله درسهاي باكتري شناسي

دكتر رضا ميرنژاد- باكتريولوژيست، استاديار دانشگاه
باكتري‌هاي بي‌هوازي بدون اسپور

منتشرشده در مقالات
دوشنبه, 21 فروردين 1396 09:10

طراحی سیستم رسیدگی به شکایات


دكتر مهرداد ونكي
مسئول فني آزمايشگاه پاتوبيولوژي فروردين
آزمایشگاه بایستی در طراحی سیستم خود اهداف و منابع لازم و ریزفعالیت‌ها را مشخص نماید.

منتشرشده در مقالات