نمایش موارد بر اساس برچسب: آزمایشگاه طرف قرارداد با بیمه ایران

شناسايي و ارزيابي خطرات محيط كار در آزمایشگاه‌های پزشکی
 
رزیتــا خنافری
مهندس علیرضا مــداح

منتشرشده در مقالات
دوشنبه, 03 مهر 1396 11:19

سلسله درسهاي باكتري‌شناسي


حساسیت و مقاومت باکتری‌ها به آنتی‌بیوتیک‌ها دكتر رضا ميرنژاد‏، باكتريولوژيست- استاديار دانشگاه

منتشرشده در مقالات

صادق خداويسي1، مریم پورحاجی باقر2 ، روژین جمشیدی

منتشرشده در مقالات
دوشنبه, 30 مرداد 1396 09:34

باكتري‌هاي بي‌هوازي بدون اسپور

سلسله درسهاي باكتري شناسي
دكتر رضا ميرنژاد- باكتريولوژيست، استاديار دانشگاه

منتشرشده در مقالات