نمایش موارد بر اساس برچسب: آزمایشگاه طرف قرارداد با بیمه آتیه سازان حافظ

شناسايي و ارزيابي خطرات محيط كار در آزمایشگاه‌های پزشکی
 
رزیتــا خنافری
مهندس علیرضا مــداح

منتشرشده در مقالات


مقدمه
در سال 1988 براي اولين بار برنامه خطي بودن (Linearity) آزمايش‌ها و تأييد كاليبراسيون (Calibration verification) دستگاه‌هاي اندازه‌گيري در هر شش ماه يكبار بوسيله (CLIA) براي آزمايشگاه‌هاي

منتشرشده در مقالات