نمایش موارد بر اساس برچسب: آزمایش HPV

دوشنبه, 29 آبان 1396 08:46

غربالگري سرطانهاي كولوركتال


دكتر صادق نجمي
سرطان كولوركتال سومين سرطان شايع در مردان و دومين سرطان شايع در زنان است. بيش از 60% وقوع اين بيماري در كشورهاي پيشرفته است. در امريكا در سال 2008 قريب 154000 مورد از اين بيماري

منتشرشده در مقالات

مورد بیست و دوم           (شكلهاي آخر مقاله ناقص است)
بیمار جوان همراه با آزمایشات غیرطبیعی کبد و خستگی مزمن

منتشرشده در مقالات
دوشنبه, 21 فروردين 1396 09:10

طراحی سیستم رسیدگی به شکایات


دكتر مهرداد ونكي
مسئول فني آزمايشگاه پاتوبيولوژي فروردين
آزمایشگاه بایستی در طراحی سیستم خود اهداف و منابع لازم و ریزفعالیت‌ها را مشخص نماید.

منتشرشده در مقالات
دوشنبه, 14 فروردين 1396 09:51

بیمار با تب حاد توأم با درد اطراف ناف

دكتر فرامرز قنبري- دكتر فيروز قنبري
سابقه بیمار:
 مرد 25 ساله‌ای با درد شدید شکمی به بخش اورژانس مراجعه نمود.

منتشرشده در مقالات

 نویسندگان: نرگس یکتاییان1، محمود رفیعیان2، بهمن خلیلی دهکردی3، سید حسین حجازي4، علی عجمی5، لیلا شیرانی بیدآبادی6، سید عبدالله حسینی7

منتشرشده در مقالات