نمایش موارد بر اساس برچسب: آزمایش HPV

پریتونیت کاندیدایی معمولاً به یکی از دو شکل بالینی زیر واقع می‌شود؛ اولین شکل آن در بیماران سرپایی با دیالیز پریتونال مزمن (CAPD) است.

منتشرشده در مقالات
دوشنبه, 24 مهر 1396 18:50

نوزادان در خطر ايدز

 احترام ملكيان نائيني  _ كارشناسي ارشد ويروس شناسي _ مرکز بهداشت غرب تهران آزمايشگاه درمانگاه كن اگر بخواهيم به فرموده¬ي اميرمؤمنان فرزند زمان خويش باشيم

منتشرشده در مقالات