آزمایشگاه طرف قرارداد با کارت حکمت

آزمایشگاه بیمارستان رسالت طرف قرارداد با کارت حکمت


آزمایشگاه بیمارستان رسالت (رویال تهران) با نزدیک به40 سال سابقه فعالیت، بزرگترین ومجهزترین آزمایشگاه طرف قرار داد با بیمه های تکمیلی بوده  همچنین آزمایشگاه بیمارستان رسالت طرف قرار داد با بیمه نیرو های مسلح بوده و سابقه درخشان خود را طی سالیان متعددی در زمینه انجام  آزمایشات سرپایی و گروهی نیروهای مسلح اثبات کرده است لذا این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه معتمد و نمونه دارای چندین لوح تقدیر می باشد.نظر به سابقه درخشان این آزمایشگاه ، این بار آزمایشگاه بیمارستان رسالت ( رویال تهران) در رابطه با رفاه حال بازنشستگان نیروهای مسلح و کارکنان نیروهای مسلح و خانواده های محترمشان که در صورت انجام آزمایش، که شامل انجام تمامی آزمایشات اعم از تخصصی ، فوق تخصصی و پاتوبیولوژی می باشد و همچنین آزمایشاتی که تحت پوشش بیمه های تکمیلی و بیمه ی پایه این افراد نمی باشد و به ازای آنها مراجعه  کنندگان ملزم به پرداخت مبلغی می باشند، این آزمایشگاه با توافق حکمت کارت شرایطی را فراهم نموده که شما دارندگان کارت حکمت بتوانید مبلغ پرداختی خود را طی چهار ماه به صورت اقساطی با استفاده  از کارت حکمت پرداخت نمایید. لذا این فرایند باعث می شود که شما مراجعه  کنندگان  محترم دارنده ی حکمت کارت با اطمینان از صحت و کیفیت جواب آزمایشتان بدون اینکه هزینه سنگینی پرداخت نمایید از امکانات بزرگترین و مجهزترین وتنهاترین آزمایشگاه طرف قرار داد با کارت حکمت استفاده نمایید.
همچنین از حسن اعتماد شما به آزمایشگاه بیمارستان رسالت سپاسگزاریم

 

طرف قرارداد با کارت حکمت


چاپ   ایمیل