بیمه های طرف قرارداد با آزمایشگاه|شبانه روزی

 بیمه های طرف قرارداد با آزمایشگاه بیمارستان رسالت به شرح ذیل می باشند .

ردیف نام بیمه ردیف نام بیمه
1 بیمه تامین اجتماعی 2 بیمه بانک سپه
3 بیمه خدمات درمانی 4 بیمه بانک کشاورزی
5 بیمه نیروهای مسلح 6 بیمه بانک مرکزی
7 بیمه آتیه سازان حافظ 8 بیمه بانک صنعت و معدن
9 بیمه شهرداری 10 بیمه بانک توسعه صادرات
11 بیمه کوثر 12 بیمه پارسیان
13 بیمه پانزده خرداد 14 بیمه کمک رسانی ایران SOS
15 بیمه دانا 16 بیمه رازی
17 بیمه دی 18 بیمه پاسارگاد
19 بیمه ایران 20 بیمه سینا
21 بیمه البرز 22 بیمه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما)
23 بیمه آسیا 24 بیمه حکمت صبا
25 بیمه بانک ملی 26 بیمه سلامت مجلس
27 بیمه بانک صادرات 28 بیمه صندوق رفاه کیش
29 بیمه بانک تجارت 30 بیمه معلم
31 بیمه بانک ملت 32 بیمه ما
33 بیمه میهن 34 بیمه فرهنگیان
35 بیمه بنیاد شهید 36 بیمه ملت
37 بیمه سرمد  38 بیمه سامان
39 بیمه شرکت نفت  40 بیمه کارآفرین
 41 بیمه تجارت نو  42 صدا و سیما
 43 بیمه نوین  44 بیمه شرکت نفت بازنشستگان

 

 


چاپ   ایمیل