بخش پذیرش

بخش پذیرش آزمایشگاه بیمارستان رسالت تهران(رویال تهران)


تلاش کردیم از بهترین پرسنل ، با تخصص ، روابط عمومی خوب و با شعار احترام به ارباب رجوع را در این بخش استفاده کنیم...

در این راستا پرسنل پس از استخدام و آشنایی با محیط آزمایشگاه مورد آموزش قرار گرفته و پس از یادگیری مباحث مختلف پذیرش و ارائه جواب بصورت رسمی در این قسمت شروع به کار می کنند.

 

 


چاپ   ایمیل